Рубрика: Без рубрики, Հայոց լեզու

Ինքնաստուգում

 1. 1.    Բառերից քանիսո՞ւմ է բաց թողած տեղում գրվում է.

անէ, երբևից-, մանրէ, վայրէջք, լայնէկրան, առօր-ական, անէական, այժմ-ական, ինչևէ, գոմ-շ

6 — ում

 1. 2.    Բառերից քանիսո՞ւմ է բաց թողած տեղում գրվում հ.

արհամարհանք, ամպհովանի, խոնարհում, բարեշնորհ, ապաշխար-անք, արհավիհրք, ընդ-ամենը, ընդհանուր, մանադազգահ, հեթ-եթալ

7-ում

 1. 3.    Բառերից քանիսո՞ւմ է բաց թողած տեղում գրվում ք.

բարվոք, գո-նոց, գո-ավոր, ջրապապա-, նորո-ել, հո-ս, հավաքել, հո-նաբեկ, ո-ելից, ոռո-ել, Մար-ար, հովվեր-ություն

Рубрика: Без рубрики, Հայոց լեզու

Թ Ե Ս Տ 4։ Ինքնաստուգում

1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի բաց թողած տեղերում պետք է լինի միևնույն տառը (փակագծերում նշվածներից որևէ մեկը):

1) իշիաս, հիպնոս, գիպս     (զ կամ u) 

2) Աղվանք, Աֆղանստան, նավթ    թ (վ կամ ֆ) 

3) խուրձ, պախուրց, վարձատրել    (ց կամ ձ) 

4) սևաբեղ, սղալ, սիբեխ (ղ կամ խ)  

2. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են գրվում գծիկով: 

1) մեն (մենակ), դեփ (դեղին), բաց (դեղին), 

2) դեմ (դիմաց), դույզն (ինչ), սեփ (սև) 

3) փոքր (ինչ), շիփ (շիտակ), տուն (թանգարան) 

4) օր (օրի), անուն ազգանուն), հյուսիս (արևելք)  

3. Ո՞ր բառում է գաղտնավանկի ը-ն սխալ տեղադրված։

  1) խ(ը)2շում 

2) պ(ը)ճնանք 

3) քն(ը)նադատել 

4) մխ(ը)րճվել  

4. Ո՞ր տարբերակում է դարձվածքի իմաստը սխալ բացատրված: 

1) բերանը ջուր առնել — պապանձվել

2) սառույցը շարժվել — դժբախտություն պատահել 

3) մատը մատին չխփել — ծուլանալ 

4) ականջին օղ անել – հիշել  

5. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են բարդ: 

1) խորհրդակից, բթամիտ, ուստարի 

2) վերնատուն, թռչնորս, խանութպան 

3) բրուտանոց, հեռուստացույց, աշխղեկ 

4) մայրամուտ, ծայրաստիճան, ունկնդիր 

6. Ո՞ր շարքի բառերն են հոմանիշներ։ 

1) գովել, դրվատել, փառաբանել 

2) շաղակրատել, քծնել, բամբասել 

3) գաղտնի, ծածուկ, գողտրիկ 

4) դաժան, դժնի, խրթին

   7. Քանի՞ տեսակ դերանուն կա տրված նախադասություններում։ 

Երբ հնձվորն իջավ բլուրներից, իր չորս կողմը նայեց, հետո նստեց այն քարին, որ տարիներ շարունակ դրված էր նույն տեղում։ <<Թե երբ դրանք իմացան մեր գյուղի գանձերի մասին, ոնց պատահեց, որ ոչ մի գյուղացի չգտավ դրանք, և միայն այս եկվորին բաժին հասավ>>,- քթի տակ փնթփնթաց նա: 

1) 4

2)3 

3) 6 

4) 5 

8. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են հոգնակիում ներ վերջավորություն ստանում: 

1) պանդուխտ, կենդանի, հույն 

2) աղավնի, կաղնի, սյուն 

3) պատմագիր, սպի, պատճեն 

4) լրագիր, մեծատուն, հացատուն  

9. Ո՞ր շարքի ածականները չունեն համեմատության աստիճան: 

1) մերկ, հողաշեն, կավե 

2) բոբիկ, կույր, կարճ 

3) անդորր, հուռթի, հղի 

4) գանգուր, քաջ, լուսավառ  

10. Ո՞ր տարբերակն է տրված նախադասության քերականական և տրամաբանական շարունակությունը։ 

Նա միշտ էլ ուզում է, _______________2) որ բոլորն իրեն ենթարկվեն:  _________

1) որպեսզի բոլորն իրեն ենթարկվեն: 

2) որ բոլորն իրեն ենթարկվեն: 

3) հենց իրեն ենթարկվեն: 

4) բոլորն իրեն ենթարկվեն:  

11. Պատկերավորման արտահայտչական ո՞ր միջոցը չկա նախադասության մեջ։  Օրորեց ու քնքուշ երգեր ասաց տաք օրերի և չքնաղ գարնան մասին, ծաղիկն էլ ժպտաց քնի մեջ: 

1) անձնավորում 

2) մակդիր 

3) համեմատություն 

4) փոխաբերություն

12. Ո՞ր նախադասության մեջ բութ չկա (նախադասությունները կետադրված չեն): 

1) Մոտենալով չարաբաստիկ կամրջին հասկացավ որ այլևս ոչ մի կոպեկ չունի այն անցնելու համար: 

2) Այդ օրը ճրագալույցին նա նորից գնաց գյուղի ծայրը որտեղից ամուսնուն էր ճանապարհել: 

3) Բյուզանդիայի մայրաքաղաք Կոստանդնուպոլիսը հերթական եռուզեռի մեջ էր: 

4) Գրեթե ամեն ինչ փոխվել էր միայն աչքերն են նույնը խոշոր և խոսուն: 

 13. Նախադասությունները դասավորի՛ր քերականական և տրամաբանական ճիշտ հաջորդականությամբ։ Գրի՛ր միայն նախադասությունների համարները։ 

1) Հիշեց մոր խոսքերը, վախեցավ: 

2) Մրսեց ծաղիկը, դողդողաց ցուրտ, անտարբեր ձյուների մեջ։ 

3)Բայց գարունին տեսնելու ցանկությունը մեծ էր, սպասեց։ 

4) Ցանկացավ վերադառնալ մայր հողի գիրկը: 

Պատասխան՝ ___________ 

14. Գտի՛ր նախադասության մեջ թույլ տրված բառագործածության սխալը և ուղղի՛ր։ 

Ազատ բանաստեղծության քառյակները հանգավորված չեն: 

Պատասխան՝ 1. սխալ է_____քառյակները___________ 

2. պետք է լինի _____քառատողերը_______ 

15. Գտի՛ր նախադասության մեջ թույլ տրված համաձայնության սխալը և ուղղի՛ր: 

Նրան` որպես հաղթող, գովում են ու փառաբանում: 

Պատասխան՝ 1. սխալ է ____հաղթող_______

2. պետք է լինի_____հաղթողի__________:  

16. Տրված բառերը տեղադրի՛ր բաց թողնված տեղերում՝ ենթարկելով համապատասխան փոփոխությունների։ Պատասխանում բառերը գրի՛ր նախադասության մեջ քո տեղադրած հերթականությամբ և համապատասխան քերականական ձևափոխություններով:

Ծովը______________ մարդու_______________ ցանկությունը և կատաղությունից________________ փայլատակում____________: 

(1. զգալ, 2, դժնի, 3, ցասում, 4, ծառս լինել) 

Պատասխան՝ 1)______զգում է ______ 2)______դժնի________  3)_______ծառս լինելով________ 4)______ցասումից________ 

Մաս 2  Կարդա՛ տեքստը և կատարի՛ր առաջադրանքները:

1)Վայրագ հրոսակախմբերի հանկարծակի հարձակումներից զգուշանալու համար ժողովուրդը լեռան բարձունքին` հինավուրց վանքում, կախում է մի հսկա զանգ:

2) Այն իր աշխարհասփյուռ ղողանջը տարածում էր հեռու — հեռու, և անդնդախոր կիրճերն ու երկնամուխ լեռները, նրա ղողանջյունը արձագանքելով, մարդկանց վաղօրոք տեղեկացնում էին մոտալուտ վտանգի մասին ու ոտքի հանում:

3) Արյունռուշտ Լենկթեմուրը, մահ ու սարսափ սփռելով, հափշտակելով ու գերեվարելով գալիս հասնում է Արաքսի` երփնավառ բուսականությամբ հարուստ կանաչազարդ ափը և հարթ դաշտավայրում բանակ զարկում:

4) Հաջորդ օրը արնածարավ բռնակալի զորքը պիտի անցներ փրփրառատ գետն ու արշավեր շեն ու հարուստ գյուղերի վրա: 5) Նույն օրը` ճրագալույցին, աշխարհավեր ավարառուի վրանն է մտնում հայրենադավ մի իշխան (ավա ղ, ազգուրացներ միշտ էլ եղել են)` նրան ծառայելու պատրաստակամությամբ: 6) Երբ անարգ դավաճանը հայտնում է ժողովրդին միավորող փրկարար զանգի գաղտնիքը, Լենկթեմուրը խորաքնին նայում է ընչաքաղց ու ծախու մատնիչին, ապա ամբարտավան կեցվածքով բարբառում. — Գնա՛, այրի՛ր զանգը, այնպես արա՝ այլևս երբեք չլսվի նրա ղողանջը: 7) Շատ ոսկի ու արծաթ կստանաս: 

Рубрика: Без рубрики

«Շիդհարը»

Պատմվածքը մի թափառական Շիդհարի մասին է, ով ժամանակ առ ժամանակ այցելելով իրեն ծանոթ քաղաքը, տեսնում է, որ ամեն բան զարմանալիորեն փոփխվում է: Ա. Իսահակյանը ցանկանում էր այս պատմվածքի միջոցով ասել, որ ոչինչ հավերժական չէ: Ամեն օր փոխվում են մարդիկ, փոխվում է կյանքը, բնությունը և այլն: Մենք չենք կարող անգամ պատկերացնել, թե ինչ կարող է մեզ հետ տեղի ունենալ վաղը կամ մոտ ապագայում: Մենք ապրում ենք ներկայում, որը միակ ճշմարտությունն է: Ապրում ենք առանց մտածելու վաղվա օրվա մասին, կարծելով, որ վաղը չի գալու: Ապագան ոչ հստակ, անհիմն մի երևույթ է, իսկ անցյալը անիրականություն: «Առավելագույնը, որ ժամացույցը մեզ կարող է տալ, 1 ակնթարթ առաջվա ժամանակն է. այն ի վիճակի չէ ցույց տալ նույնիսկ տվյալ պահի ժամանակը» (Ջոն Բոսլոու):

Рубрика: Без рубрики

Հետազոտական աշխատանք. Տարազներ

                                 

                                                Բովանդակություն

 1. Ներածություն
 2. Տարազի ընդհանուր բնութագիրը
 3. Հայկական տարազ
 4. Զանգեզուրի տարազը
 5. Արարատյան տարազ
 6. Տուրուբերանի տարազ
 7. Վասպուրականի տարազ
 8. Կանացի ու տղամարդու հայկական տարազները
 9. Վերջաբան

                                                       Ներածություն

   Ինձ հետաքրքրեց այս թեման քանի որ տարազը պատմում է ազգերի մշակույթի մասին ու քանի որ մեր դասագրքերում չկա որևէ տեղեկություն տարազների վերաբերյալ: Կարծում եմ մեր տարազներին պետք է առավել ուշադրություն դարձնենք ու պահպանենք:

                         Տարազների ընդհանուր բնութագիրը

   Տարազը կենցաղի և մշակույթի՝ ավանդականությամբ բնութագրվող տարրերից է, մարդու ցեղային, սեռային պատկանելությունը ցույց տվող, հասարակական նշանակությունը բնութագրող խորհրդանիշ է, որը տարբերվում է իր գույնով, հարդարանքով, զարդերով, զարդանախշերով, սանրվածքով, դաջվածքներով և այլն: Յուրաքանչյուր ժողովրդի տարազը պայմանավորված է բնակլիմայական պայմաններով, ազգային բնույթով, կենցաղով, տվյալ երկրի բնական արտադրանքով։ Ձեզ կներկայացնեմ տարբեր ժողովուրդների, ու տարածաշրջանների տարազների մի քանի օրինակ:

   Բոլոր տարազախմբերում էլ տարազը կազմված էր ներքնազգեստից, վերնազգեստից, գլխի հարդարանքից և զարդարանքից, ագանելիքից (գուլպա, ոտնաման, տղամարդկանցը` նաև ոտքի փաթաթան, սռնապան): Տարբերությունները ոճավորման մեջ են, իսկ հագուստի ոճը դրսևորվել է ձևվածքային լուծման, հիմնական ձևերի, հագնելու եղանակի, գունային համադրության, գեղազարդման եղանակների մեջ

                                               Հայկական տարազ 

   Հայկական տարազը շատ բազմաբնույթ է: Հայաստանը չի ունեցել համահայկական տարազ, այսինքն՝ Հայաստանի ամեն մի նահանգ աչքի էր ընկնում միայն իրեն յուրահատուկ տարազով, իսկ այդ նահանգի գավառները ունեին միայն իրենց բնորոշ տարազներ , որոնք տարբերվում էին յուրահատուկ զարդանախշերով, գույներով : Ըստ տիպի` հայկական տարազը արձակ է, բաց, զգեստն ունի կտրվածքներ առջևից, կողքերից: Ըստ ոճային բնութագրի` ուրվագիծն ազատ է, գունային գամայում գերակշռում են կարմիր, կապույտ, կանաչ, մանուշակագույն, դեղին գույները: Տարազի վրա գտվող յուրաքանչյուր զարդանախշ ունի իր բացատրությունը: Օրինակ՝ քառակուսին ներկայացված է իբրև աշխարհի չորս կողմերը ու տարվա չորս եղանակները, կետանախշը մեկնաբանվել է իբրև սկիզբելակետ և նախահիմք: Սոցիալական խմբերի տարազների տարբերությունը արտահայտվել է տարազի որակով, ինչպես նաև տարազի վրա նշանավոր զարդանախշերի առկայությամբ: Տարազը արտահայտել է մարդու կենսակերպը: Օրինակ՝ եթե կինը հարուստ էր, ապա նրա տարազը զարդարված էր ոսկե ու արծաթե թելերով: Տարազի գույնից կարելի էր որոշել նրա ամսունական կարգավիճակը:

   Ժողովուրդը առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձրել տարիքային և սեռային որոշակի խմբի հագուստին՝ հատկապես հոգ տանելով չամուսնացած աղջիկների և տղաների, հարսների հագուստ-կապուստին: Տոնածիսական հագուստը ունեցել է հմայական, պահպանական ֆունկցիա՝ նպատակ հետապնդելով զերծ պահել կրողին չար ուժերից:

   Այսօր ավանդական հայկական տարազի օգտագործման միակ տարբերակը հանրությանը ներկայացվում է ազգային երգի ու պարի խմբերի միջոցով: Նաև մեր օրերում սկսել են ազգային տարազներին բնորոշ յուրահատուկ զարդերը ու նախշերը օգտագործել  որպես նորաձություն:

                          

Զանգեզուրի տարազը

   Սովորաբար կար 2 տեսակի հագուստ ՝ տնամիջի (լ իավուր) և մարդամիջի (դսնավուր)։ Որքան հասարակ, մաշված կարող էր լինել առաջինը, այդքան կոկիկ և թանկագին էր երկրորդը։ Ամենաունևոր ընտանիքի անդամները անգամ տանը թանկարժեք շոր չէին հագնի։ Հետաքրքիր է, որ նման կերպ հագնվելը ժլատությունից չէր, այլ բամբասանքից խուսափելու ձև։ Մի քանի ձեռք զգեստ ունենալու սովորությունե գրեթե չկար. մինչև վերջնականապես չմաշվեր առաջինը, չէր կարվի երկրորդը։

   Զանգեզուրի կանանց տարազը ինքնատիպ հայկականն է, բացի ծանրաբեռնված գլխահարդարանքից, որը ազդեցությունն է մահմեդական հարևաների։ Աղջիկները, հարսները մեծաշասամբ կրում էին կարմիր, իսկ մեծահասակները՝ մուգ գույներ։ Աղջիկները չունեին գլխահարդարանք կրելու իրավունք, կարող էին միան գցել կարմիր կամ սպիտակ թաշկինակ։   Արխալուղը վերնազգեստ-թիկնոց է, մեծամասամբ կարմիր շալից էր, աստառը՝ չթից, հարուստներինը՝ մետաքսից։ Տնամիջի արխալուղը կարվում էր չթից, ավելի հասարակ չթի աստառով։ Բաղկացած է 3 մասից՝ մեջք և երկու փեշ։ Փեշերը մեջքից երկիւ անգամ նեղ էին, մեջքին ամրանում էին մինչև գոտկատեղը։ Կուրծքը եռանկյունաձև բաց էր, կոկվում էր գոտկատեղի մոտ՝ 2-6 արծաթե մետաղադրամով, որոնց ծառայում էին որպես կոճակ։ Թևքերը հասնում էին մինչև մատների ծայրերը, բայց արմունկից եռանկյունաձև կտրված էին։ Զարդարվիւմ էին արծաթե թելի ոլորվածքով և արծաթե գնդաձև կոճակներով։ Արխալուղի բոլոր եզրերից կարվում էր կանաչ կամ կարմիր ժապավեն։ Հարսանեկան արխալուղը, որը հագնում էին մեկ այլ արխալուղի վրայից, չուներ երկար թևքեր, դրանք հասնում էին մինչև արմունկը, առանց կոճակների էր, մետաքսյա։ Արխալուղը հագնիւմ էին շապիկի վրայից, որը կարվում էր կարմիր կտորից, հասնում էր մինչև ոտնաթաթը։Դեռահասների գոտին մետաքսից էր, մեծերինը՝ շալից։ Կրծքին կրում էին էախա։ Բաղկացած էր 2 շար մետաղադրամներից, ամեն շարում՝ 12 հատ։ Դրամները ամրացվում էին ղայթանին, այնուհետև կարվում բարակ կտորի վրա։Կանայք տարվա մեծ մասը անցկացնում էին ոտաբոբիկ և միայն ձմեռվա տոն օրերին կարող էին հագնել գոուլպա և չմուշկ։ Եթե որևէ մեկը ամռանը ոտնաման հագներ, ապա նրան կծաղրեին, թե ուզում է հարստությունը ցուցադրել:

                           Արարատյան տարազ

    Արարատյան տարազի ընդգրկման շրջանակներն են Արարատյան դաշտը, Երևանը, Կոտայքը, Թիֆլիսը, Պարսկահայքն ու Իրանի հայ գաղութները: Արարատյան տարազի գեղջկական և քաղաքային կանացի ամենօրյա և տոնական շրջազգեստը մեծամասամբ միակտոր էր: Արարատյան հովտում, Երևանում և Պարսկահայքում դրա կրծքի մասը փակ էր, Թիֆլիսում` կիսաբաց: Տոնական շրջազգեստի վրայից կապվում էր գոտի, որի երկու երկար ծայրերը կամ կցված երկու ասեղնագործ ժապավենները կախվում  – հավասարվում են քղանցքին` իբր երբեմնի գոգնոցի խորհրդանիշ զարդեր: Գյուղական բնակավայրերում շրջազգեստի վրայից հագնում էին երկար, իսկ քաղաքներում` կարճ բաճկոնանման վերարկու:

   Երևանցու հարուստ կնոջ տարազը ամբողջովին ասեղնագործված էր գունավոր մետաքսե թելերով: Գլխի հարդարանքը` կոպին նուրբ ասեղնագործած էր լինում, կամ պարզապես թավիշից էր լինում: Նրա կենտրոնում ամրացնում էին մեկ կամ

երկու ադամանդե քորոց, ճակատին կապում էին ոսկե դրամների շարան, գլխին գցում էին շատ նուրբ չիքիլա:

Տուրուբերանի տարազ   

Տարազի հիմնական մասը վերնազգեստ-անթարին է, որը կարվում է մետաքսից, մանուսայից կամ չթից: Գործածական էին երկար, կարճ և տաք անթարիները, որոնք օգտագործվում էին ոչ միայն տաքության համար, այլ նաև որպես ունեվորության նշան: Վերնազգեստի կողքերին կային միչև գոտկատեղը հասնող ճեղքեր, որոնց եզրերին ներսից կարվում էին չորս սմ երկարությամբ կապույտ բամբակյա կտոր՝ եզրերը ավելի ամուր պահելու ու ձիգ տեսք տալու համար: Աղջիկները գլխին գցում են ութ սմ երկարություն ունեցող սպիտակ դաջազարդ գլխաշոր, եռանկյուն ծալված: Մազերը յոթ կամ ութ հյուսք էին անում

Рубрика: Без рубрики, Ուսումնական շրջանների ամփոփում, Դասավանդում

Վերջին ամիսների ընդհանուր հաշվետվություն.

Ծաղկունք. Պատրաստվում ենք մեծ ու իրական ծիսական հարսանիքի.

Չտեսնված ցորենի չհասած փունջը՝ Եղիպատրուշ գյուղը:

Ապարան. Քանդակների փառատոն.

Ծիսական հարսանիք

Համերգ Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտում

Վաղաշենի բնապահպանական ճամբարը, նոր ընկերներս.

Մուտք ճամբար Արատեսում

Գութան. Ակներ

Рубрика: Без рубрики, Հունիսյան ճամբար, Ճամփորդություններ

Վերապրեցինք Սյունիքի վառ հիշողությունները


Վերջերս ճամփորդական ուղղություններս ունեն միայն մեկ անուն՝ Սյունիք։ Դե գիտեք, Սյունիքը շատ ենք սիրում, արդեն ճանաչում ենք շատ գյուղեր, տեղացիներին, դեպի Սյունիք տանող ճանապարհները։

Անցած պատումիս մեջ գրել էի, որ հաջորդ անգամ ուզում ենք մնալ հենց ընկեր Վարդանենց տանը, բայց իրականում ընկեր Վարդանենց տանը մնալու համար բավական շատ ենք, ուստի այս անգամ որոշեցինք մնալ իրենց տանը կից մեկ ուրիշ կնոջ տանը, ով ընկեր Վարդանի մայրիկի բարեկամուհին է։

Ճամփորդական ծրագիրը սկսեցինք նախորդ անգամ կիսատ թողած Խոտ գյուղից, որն այս անգամ ամբողջացրեցինք։ Գյուղի դպրոցականների հետ քայլեցինք դեպի Հին Խոտ գյուղ, շուրջ 13 կմ, ինչ խոսք, անբացատրելի գեղեցկություն: Հին Խոտը իսկական ճարտարապետական, մշակութային արժեք է, որը տեսնել է պետք, բառերով դժվար է նկարագրել։

Մեր ճամփորդությունը այս անգամ համեմված էր ծնունդներով, ունեինք երկու ծնունդ՝ ընկեր Վարդանի մայրիկի ծնունդը և մեր Հաջիի ծնունդը: Այդ իմաստով մայիսի 27-ը և 28-ը կրկնակի տոնական օրեր էին մեզ համար։

Երկրորդ օրը՝ մայիսի 28-ը ամբողջովին անցկացրինք Կոռնիձոր գյուղում, գյուղի դպրոցականների և ուսուցիչների հետ։ Օրը սկսեցինք դպրոցից, բակում իրականացրինք միասնական պարուսուցում և երգուսուցում, դպրոցի մարզադահլիճում ունեցանք վոլեյբոլի միասնական խաղ-հանդիպում, այնուհետև քայլեցինք դեպի հին քարանձավային Կոռնիձոր։ Եղանք նաև սահմանին շատ մոտ, ինչպես անցած անգամ: Օտար դրոշներով շրջապատված տարածքներում ապրելը, ստեղծել-արարելը, չվախենալն ու ուրախանալը անբացատրելի հայրենասիրություն է: Սահմանային, ավելի ճիշտ՝ սահմանապահ բնակավայրում  ամեն ինչ այլ կերպ ես  զգում, ապրում, սկսում ես տարբերակել առաջնայինն ու երկրորդականը, սկսում ես ավելի գնահատել քո ունեցածը, նաև փորձում հասկանալ տեղի բնակիչներին։

Շատ հավես էր նաև երկրորդ օրվա երեկոն, այն, առանց չափազանցելու, դարձավ կյանքիս ամենահիշվող երեկոներից մեկը:Հավաքվել էինք Կոռնիձորի դպրոցի բակում, մեր տեղացի ընկերների հետ միասին սամավարի թեյի ու խարույկի շուրջ զրուցելու: Երգում էինք անսահման, խոսում, ծիծաղում, արտասանում ու շփվում, ճանաչում իրար: Ի դեպ, մենք տեսանք, որ դպրոցի տարածքը շրջապատված էր բարձր պարսպով՝ ուսումն ու շենքը ավելի ապահով դարձնելու համար: 

Չեմ կարող ևս մեկ անգամ չնշել, որ սահմանամերձ բնակավայրերում կյանքը և ամենապարզ մարդկային շփումները ուրիշ ձև են զգացվում ու գնահատվում:

Մի խոսքով, կարոտած ճամփորդությունս համարում եմ շատ հաջողված, ստեղծեցի ինձ համար ևս մեկ անմոռանալի, միշտ հիշվող պատմություն․․․վստահ եմ՝ ընկերներս նույնպես:

Հատվածներ՝ հրաշք պահերից․

Рубрика: Без рубрики, Հունվարյան ճամբար

Հեքիաթը Տավուշի բարբառով

Մեր գեղացի Գիքոր պապին չորս-հինգ տղա թոռներ ուներ: Բոյո՜վ, բուսաթո՜վ, շնո(ր)հքի՜ն, համա մինն էլ ամուսնանում չէր: Ամեն ըռավոտ ու իրիգուն հաց ուտելուց եդը պապը թոռների գլխին նարինգ էր կարդում, ամուսնացեք հա ամուսնացեք:

Մի ըռավոտ էլ, մի սիրուն օր, էս պապը թոռներին գլխին ա հավաքում տանում իրա չփարի ճնջանոցը: Մի ռամկա մեղրը հանումա, գդալ-գդալ բաժանում: Թոռները ուտում պրծնում են, թե չէ, էս պապը հարցնումա՝

-հը՞ն, էդ մեղրը լա՞վն էր

-հա ապի ջա, լավն էր

-հ՞ըն, էդ մեղրը քաղցր է՞ր

-հա ապի ջան, լավն էր, համով էր, քաղցր էր

Այ կնիկը էդ մեղրիցը քաղցրն ա, քաղցր: Այ որ ամուսնանաք, ընտանիք կազմեք, րեխա պիրեք, մեր էրկիրը շենացնեք:

Рубрика: Без рубрики, Հայոց լեզու (խորացված)

Քերականություն

Դրասանգ, Նժույգ, նախճիր, սյուգ, եղեռն, եղեգն, եղերերգ, շամբ, երիվար, ծաղկաշղթա, զեփյուռ, անլուրջ, արտարոց, անհրապույր, անբարբառ, անսփոփ, մաքուր, անհեթեթ, անդուլ

գավաթ, տենդ, նստվածք, գոմ, թել, նախասրահ, գավիթ, դերձան, գահույք, փարախ, ըմպանակ, մրուր, դողէրոցք, գլան

գավաթ — ըմպանակ

փարախ — գոմ

նստվածք — մրուր

տենդ — դողէրոցք

թել — դերձան

նախասրահ — գավիթ

դրասանգ, նժույգ, նախճիր, եղրևանի, դիպակ, սյուք, եղեռն, եղեգն, եղերերգ, շամբ, երիվար, ծաղկաշղթա, զեփյուռ։, յասաման

դրասանգ — ծաղկաշղթա

նժույգ — երիվար

նախճիր — եղեռն

եղրևանի — յասաման

եղեգն — շամբ

անլուրջ, համր, արտառոց, անհրապույր, անիրավ, տհաճ, անդադար, անապական, անարդար, անբարբառ, անսփոփ, մաքուր, անդուլ, անհեթեթ

անլուրջ

համր

արտառոց

անհրապույր

անիրավ

տհաճ

անդադար

անապական

Рубрика: Без рубрики, Անգլերեն

21.04.2022

Task 1 Put the verb into the correct form : present perfect (simple or continuous) or past simple.

 1. Tom went to the cinema yesterday.
 2. John is playing a game of tennis. He has been playing for 2 hours.
 3. I booked the tickets two weeks ago for the concert in Vienna.
 4. The teacher has been speaking English since the beginning of this lesson.
 5. In your life, how many countries have you visited?
 6. The Bank opened a branch in the new shopping centre last month.
 7. The bus is late and Julie is cold. She has been waiting for 10 minutes.
 8. Caroline has been worked here between 2003 and 2006.
 9. Before boarding, John bought a book to read during the flight.

10.So far today, I have been learned several new words in English.

Task 3 Complete the sentences with the correct form of ‘used’ and the verb in brackets.

Ex: 1) T envíoom______________ (take) the bus, now ,,he walks. → Tom used to take the bus …

2) Sue hates computers. She isn’t ___________them. → She isn’t used to them.

 1. My grandmother used to write by hand. Now she uses a computer.
 2. Bob is very busy in his new job. He isn’t used to be so busy.
 3. I’ve just got my first job. Now I’ll have used to have work regular hours.
 4. Driving is difficult for Tom in England. He isn’t used to driving on the left..
 5. When Peter was young, he used to ride a bicycle to school.
 6. Asian people often find our food tasteless. They used to eat spicy food.
 7. Computers used to be very expensive. Now the prices have dropped.
 8. English is used a lot in business. We used to speak it at meetings.
 9. During my childhood, I used to spend a lot of time with my grandparents.
  10.Maria thought that she would never live in New York.