Рубрика: Без рубрики, Հայոց լեզու, Գրականություն

Ինչ էլ լինի կյանքը հրաշալի է

Կարծում եմ` դժվար է միշտ հրաշալի տրամադրություն ունենալ և մտածել, որ կյանքը հրաշալի է: Այժմ  ամբողջ աշխարհում տիրում է քաոս, կորոնավիրուսային իրավիճակներ, ճգնաժամ, սակայն այդ ամենի մեջ կան նաև լավն ու լավատեսությունը; Ես` ինքս,  իմ մաշկի վրա զգալով մեկուսացվածություն, գտա ստեղծված իրավիճակի լավ կողմերը, նախ` աշխարհը մաքրվել է: Աշխարհը այլևս չի աղմկում առաջվա նման, մարդիկ այևս չեն թափում իրենց աղբը գետնին, փողոցները հանգստանում են խցանումներից մի խոսքով կարելի ասել ՙՙմոլորակը հանգստանում է՚՚: Մարդիկ սկսեցին գնահատել առօրյա շփումը, այն սովորական գործողությունները, որոնք ամեն օր անում էին, կարելի է ասել նաև ստիպված (դպրոց գնալը, աշխատանքի գնալը, գնումներ անելը, հավաքույթները, իրար հետ զբոսնելը, խաղալը  և այլն), հիմա պարզապես շատ կարոտում ենք իրար և այդ ամենը: Մտածում եմ, որ եթե կյանքը նորից իր բնականոն հունի մեջ ընկնի, այդ ամենը ավելի հաճույքով և սիրով  ենք անելու: Եվ վերջապես մարդիկ, օգտվելով իրենց ընձեռված հնարավորությունից, սկսեցին ավելի շատ ուշադրություն դարձնել իրենց ինքնազարգացմանն ու  ինքնակրթությանը, էլ չեմ խոսում ընտանիքի հետ անընդհատ լինելու մասին: Օրինակ` ես հիմա անսպառ ժամանակ ունեմ կարդալու, ինքնակրթվելու, զարգացնելու կիթառ նվագելու հմտություններս, ինքնարտահայտվելու և ինքադրսևորվելու տարբեր ոլորտներում` խոհանոցային գործունեությունից մինչև ստեղծագործական: 
փաստում եմ, որ իհարկե, ամեն վատի մեջ կա նաև լավը: 
Ինչ էլ լինի, կյանքը հրաշալի է:

На изображении может находиться: Armen Khachikyan, улыбается, стоит, небо, гора, облако, на улице и природа
Рубрика: Հանրահաշիվ

Առցանց ուսուցում

Անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիա

 1. Ցույց տվեք, որ հաջորդականությունը անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիա է և հաշվեք նրա գումարը

ա) 1, 1/3, 1/9

1/3:1 = 1/3 , 1/9 :1/3= 1/3,  q =  1/3

S=1: (1-1/3)=3/2

բ) √3, -1, 1/√3

-1/√3=q,

S= √3: (1- (-1/√3) )= √3: (1+1/√3)= √3* (1-1/√3) :  (1-1/√3) (1+1/√3)= √3* (1-1/√3)*3/2=3(√3-1)/2

 1. Հաշվեք անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիայի գումարը

ա) 9, 1, 1/9

9 : (1 – 1/9 )=  81/8 = 10 1/8=10,125

 1. Հաշվեք անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիայի գումարը

ա) 1/10, 1/100

1/10:(1 – 1/10) =  1/10 : 9/10 = 1/10 * 10/9 = 1/9

բ) 6, -1 1/2, 3/8

-3/2 : 6/1 = -3/12

6 /( 1 – (- 3/12)) = 24/5=4,8

Рубрика: Անգլերեն

Distance Learning Tasks for Grade 9 (April 13-30)

1.Projects to to:

 1. What makes you special.

There are 7 billion people in the world and they are all special, because they have different facial features, characters, jokes and so on. This is what makes a person special. I differ from others in my musical taste, my thoughts and so on. For me, the most special person in the world is one who is not afraid to stand out from others. I also really love creative people who draw, dance or write poetry and so on, In my opinion, there, in their head, is a completely different planet, which gives them the opportunity to think and do things differently, and this makes them very special.

2. Read the text, translate the last passage into English:

Miss Green was very fat. She weighed 100 kilos, and she was getting heavier every month, so she went to see her doctor.

He said, ‘You need a diet, Miss Green, and I’ve got a good one here.’ He gave her a small book and said, ‘Read this carefully and eat the things on page 11 every day. Then come back and see me in two weeks’ time.’

Miss Green came again two weeks later, but she wasn’t thinner: she was fatter. The doctor was surprised and said, ‘Are you eating the things on page 11 of the small book?’

‘Yes, doctor,’ she answered.

Հաջորդ օրը բժիշկը ճաշի ժամին այցելեց օրիորդ Գրինին: Օրիորդը շատ զարմացավ՝ տեսնելով նրան: — The next day, the doctor visited Miss Green at lunc. The girl was very surprised to see him.

-Օրիո՛րդ Գրին,- ասաց բժիշկը,- ինչո՞ւ եք  կարտոֆիլ և հաց ուտում: Դրանք ձեր դիետայի մեջ չեն մտնում: — Miss Green, said the doctor, why do you eat potatoes and bread? They are not part of your diet.

-Բայց, բժի՛շկ,- պատասխանեց օրիորդ Գրինը,- ես նախաճաշին եմ հետևել իմ դիետային: Սա իմ ճաշն է: — But, Doctor replied Miss Green, I followed my diet for breakfast. This is my dinner.

3. Make the active sentences passive

Read and remember everything about Passive Voice here.

 1. Letters are delivered by the postman at 8 every day. (deliver)
 2. This bag was found in the bus yesterday( find)
 3. This dress can’t be washed in hot water (can not wash)
 4. Haven’t repaired your motorbike yet ( repair)
 5. The message will be sent tomorrow.( send)
 6. He was arrested last Friday (arrest).
 7. My bike was stolen so far, I’m looking for a new one to buy (steal).
 8. The road is being repaired now, so we can’t drive to work (repair).
 9. A new house will be given by the Government next Thursday (give)

4. Direct  / Indirect Speech

Watch before starting to write!

Also READ!

1.“He works in a bank” She said.

____________________She said that he worked in a bank.__________________________________________________________________

2.“I didn’t go to the party” She told me.

_________________She told me that she hadn’t go to the party._____________________________________________________________________

3.“We went out last night” She told me.

______________________________________________________________________________________

4.“I was waiting for the bus when he arrived” She told me.

________________________She told me that she had been waiting for the bus when he arrived.________________________________________________________________

5.“Who was that beautiful woman?” She asked me.

__________________She asked me who that beautiful women had been______________________________________________________________________

6.“How often do you go to the cinema?” She asked me

___________She asked me how often did i go to the cinema.______________________________________________________________________________

7. “Do you live in London?” She asked me

________She asked me did i live in London._________________________________________________________________________________

8. “Did he arrive on time?” She asked me

__________________________She asked me if he arrived on time_______________________________________________________________

9. “Please help me carry this” She asked me

_________________She asked me to help her carry that.________________________________________________________________________

10. Could you please open the window?” She

_______________________She asked me if i can open the window___________________________________________________________________

5. Read the text, translate the last passage into English:

Two friends were camping together. Their names were Jim and Tim. Tim was very lazy. The first evening of their holiday, Jim said to Tim, ‘Here’s some money. Go and buy some meat.’

‘I’m too tired,’ answered Tim. ‘You go.’ So Jim went to buy the meat. When he came back, he said to Tim, ‘Now, here’s the meat. Please cook it.’ But Tim answered, ‘No, I’m not good at cooking. You do it.’ So Jim cooked the meat. Then Jim said to Tim, ‘Cut the bread,’ but Tim answered, ‘I don’t want to,’ so Jim cut the bread.

Հետո նա ասաց Թիմին. — then he said to Tim:

-Խնդրում եմ, գնա և ջուր բեր: — Please go and get water.

-Ոչ, չեմ գնա, չեմ ուզում հագուստս կեղտոտել,- պատասխանեց Թիմը, և Ջիմն ինքը բերեց ջուրը: — No, I’m not going, I don’t want to get my clothes dirty, Tim replied. Jim brought the water himself.

Ապա Ջիմն ասաց. — Then Jim said:

-Ճաշը պատրաստ է, արի ուտելու: — The meal is ready, come and eat

-Այ դա ես կանեմ, պատասխանեց Թիմը, -հո ամեն անգամ «ոչ» չե՞մ ասելու: —
That’s what I’m going to do, Tim replied, I’m not going to say ‘no’ every time.

6.Write an essay (շարադրություն) on this topic.

Folk music and dance classes in our school. The song and dance which I like most of all.

Ազգային Երգը և երաժշտությունը մեր դպրոցում: Իմ ամենից շատ սիրելի ազգային երգը կամ պարը:


Folk music was one of the principles that I went to this school. I really like folk music so much, now I am a member of the «Akner» group, which is an Armenian ancient music and dance. I think it’s very good to preserve our history, traditions and so on, because these songs are mainly created by residents and they sing about their thoughts, about what they feel and so on.

7. Read the text, translate the last passage into English:

Dave’s class at school were studying English history, and one day their teacher said to them, ‘Well, boys, on Friday we’re all going to get on a bus and go to Conway. There’s a beautiful castle there, and we’re going to visit it.’ The boys were very happy when they heard this.

‘Now, has anybody got any questions?’ the teacher asked.

‘How old is the castle, sir?’ Dave asked.

‘It’s about seven hundred years old, Dave,’ the teacher answered.

‘What’s the name of the castle, sir?’ another boy asked.

‘Conway Castle,’ the teacher said.

Ուրբաթ օրը տղաները դպրոց եկան ժամը 9-ին և նստեցին ավտոբուս: Նրանք այցելեցին Քոնվեյի ամրոցը և տուն վերադարձան: — On Friday, the boys came to school at 9 o’clock and boarded a bus. They visited Conway Castle and returned home.

-Դե ի՞նչ,-ասաց Դեյվի մայրիկը նրան, երբ տուն մտավ,- հավանեցի՞ր ամրոցը: — «What?» Said Dave’s mother as she entered the house. «Did you like the castle?»

-Ոչ այդքան,- պատասխանեց Դեյվը,- հիմար մարդիկ այն երկաթգծին շատ մոտ են կառուցել: —«Not so much,» Dave replied. «Stupid people built it very close to the railroad.»

8.Write an essay (շարադրություն) on this topic.

Blog as an educational tool (area). How long have you had your blog? How often do you update your blog? The advantages and disadvantages of using blog as an educational tool?


I learned what a blog is only this year, and it seemed to me a completely uncomfortable place to learn. But when I was already working on a blog for several days, I realized that this is probably even better than books and notebooks, because this is a new generation and everything is done at the most convenient. .And we are like little journalists and I really like it.

Рубрика: Ռուսերեն

ПУТЯМИ ДОБРОТЫ

Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в жизни какую-то цель, жизненную задачу, он невольно дает себе оценку. По тому, ради чего человек живет, можно судить и о его самооценке — низкой или высокой.

Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания, давать людям радость, то он оценивает себя на уровне этой своей человечности. Он ставит себе цель, достойную человека.

Только такая цель позволяет человеку прожить свою жизнь с достоинством и получить настоящую радость. Да, радость! Подумайте: если человек ставит себе задачей увеличивать в жизни добро, приносить людям счастье, какие неудачи могут его постигнуть? Не тому помочь? Но много ли людей не нуждаются в помощи?

Если жить только для себя, своими мелкими заботами о собственном благополучии, то от прожитого не останется и следа. Если же жить для других, то другие сберегут то, чему служил, чему отдавал силы.

Можно по-разному определять цель своего существования, но цель должна быть. Надо иметь и принципы в жизни. Одно правило в жизни должно быть у каждого человека, в его цели жизни, в его принципах жизни, в его поведении: надо прожить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было вспоминать.

Достоинство требует доброты, великодушия, умения не быть эгоистом, быть правдивым, хорошим другом, находить радость в помощи другим.

Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких удовольствий и немалых тоже… Уметь извиняться, признавать перед другими ошибку — лучше, чем врать.

Обманывая, человек прежде всего обманывает самого себя, ибо он думает, что успешно соврал, а люди поняли и из деликатности промолчали.

Жизнь — прежде всего творчество, но это не значит, что каждый человек, чтобы жить, должен родиться художником, балериной или ученым. Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя. Человек может принести с собой атмосферу подозрительности, какого-то тягостного молчания, а может внести сразу радость, свет. Вот это и есть творчество.

Послетекстовые вопросы

 • Какова основная идея текста? — Идея текста заключается в том-что в мире, где ты можешь быть кем угодно, нужно быть в первым делом добрым.
 • С какими идеями в тексте вы согласны, а с чем — нет? — Я согласна с тем, что надо уметь извиняться и обманывая, человек прежде всего обманывает самого себя, хотя я думаю, что иногда вранье это не совсем плохо, если это делается для добрых целей.
 • От чего необходимо отказаться, чтобы быть счастливым? — Я думаю первым делом от тех, кто не ценит вас.
 • Какое описание ,,жизни,, в данном тексте, найдите его и выделите другим цветом.

Прокомментируйте высказывания Толстого и Ганди в своих блогах. 

ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДОБРО, НАДО НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ ЕГО.

                               Л.Н.ТОЛСТОЙ

УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ — СВОЙСТВО СИЛЬНЫХ. СЛАБЫЕ НИКОГДА НЕ ПРОЩАЮТ.

                               М.ГАНДИ

Рубрика: Իրավունք

Ապրիլի 15-30 Հեռավար -առցանց դպրոց Իրավաբանական անձ, ֆիզիկական անձ և նրանց նշանակությունը

Իրավաբանական անձի հասկացությունը.

1. Իրավաբանական անձ է համարվում այն կազմակերպությունը, որը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից ձոռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ:

2. Իրավաբանական անձի գույքի կազմավորմանը մասնակցելու կապակցությամբ՝ նրա հիմնադիրները այդ իրավաբանական անձի նկատմամբ ունեն կամ չունեն պարտավորական իրավունքներ:

3. Իրավաբանական անձանց թվին, որոնց նկատմամբ նրանց հիմնադիրները ունեն պարտավորական իրավունքներ, պատկանում են տնտեսական ընկերակցությունները և ընկերությունները:

4. Իրավաբանական անձանց թվին, որոնց նկատմամբ նրանց հիմնադիրները չունեն պարտավորական իրավունքներ, պատկանում են հասարակական միավորումները, հիմնադրամները և իրավաբանական անձանց միությունները:

Իրավաբանական անձանց տեսակները .

Իրավաբանակնա անձինք կարող են լինել իրենց գործունեուրյամբ շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող (առևտրային) կամ շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող և ստացված շահույթը մասնակիցների միջև չբաշխող (ոչ առևտրային) կազմակերպություններ:

Ոչ առևտրային կազմակերպությունները կարող են ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնել միայն այն դեպքում, երբ դա ծառայում թ աըն նպատակների իրականացմանը, որոնց համար նրանք ստեղծվել են, և համապատասխանում է այդ նպատակներին: Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման համար ոչ առևտրային կազմակերպություններն իրավունք ունեն ստեղծել տնտեսական ընկերություններ կամ լինել նրանց մասնակից:

Իրավաբանական անձանց ստեղծումը.

1. Իրավաբանական անձի հիմնադիրները կնքում են պայմանագիր, որով որոշում են իրավաբանական անձի հիմնադրման համար համատեղ գործունեության կարգը, իրավաբանական անձին իրենց գույքը հանձնելու և նրա կառավարմանն իրենց մասնակցության պայմանները:

2. Պայմանագրի հիման վրա հիմնադիրները մշակում են ստեղծվող իրավաբանական անձի կանոնադրությունը:

Իրավաբանական անձի անվանումը.

Իրավաբանական անձն ունի իր անվանումը, որը ցուցում է պարունակում նրա կազմակերպաիրավական ձևի մասին: Ոչ առևտրային կազմակերպության անվանումը պետք է ցուցում պարունակի իրավաբանական անձի գործունեուրյան բնույթի մասին: Առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձը պետք է ունենա ֆիրմային անվանում:

Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը.

Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը նրա մշտական գործող մարմնի գտնվելու վայրն է:

Իրավաբանական անձի պատասխանատվությունը .

1. Իրավաբանական անձն իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է իրեն պատկանող ամբողջ գույքով:

2. Իրավաբանական անձի հիմնադիրը պատասխանատու չէ իրավաբանական անձի, իսկ իրավաբանական անձը՝ իր հիմնադրի պարտավորությունների համար, բացառությամբ սույն օրենսգրքով կամ իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերի:

Իրավաբանական անձի վերակազմակերպումը.

1. Իրավաբանական անձի վերակազմակերպումը կատարվում է նրա հիմնադիրների կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշման հիման վրա:

2. Օրենքով նախատեսված դեպքերում իրավաբանական անձի բաժանման կամ նրա կազմից մեկ կամ մի քանի իրավաբանական անձանց առանձնացման ձևով իրավաբանական անձի վերակազմակերպումն իրականացվում է դատարանի վճռով:

Իրավահաջորդությունն իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման դեպքում.

1. Իրավաբանական անձանց միաձուլման դեպքում նրանցից յուրաքանչյուրի իրավունքներն ու պարտականությունները անցնում են նոր առաջացած իրավաբանական անձի՝ փոխանցման ակտին համապատասխան:

2. Իրավաբանական անձի՝ այլ իրավաբանական անձի միանալու դեպքում միացած իրավաբանական անձի իրավունքներն ու պարտականությունները անցնում են վերջինիս:

3. Իրավաբանական անձի բաժանման դեպքում նրա իրավունքները և պարտականությունները անցնում են նոր առաջացած իրավաբանական անձանց՝ բաժանիչ հաշվեկշռին համապատասխան:

Իրավաբանական անձի լուծարումը.

1. Իրավաբանական անձի լուծարմամբ նրա գործունեությունը դադարում է ՝ առանց իրավունքները ու պարտականությունները իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց անցնելու:

2. Իրավաբանական անձը կարող է լուծարվել՝

1) Նրա հիմանդրիների կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշմամբ՝ ներառյալ այն ժամկետը լրանալու կապակցությամբ, որով ստեղծվել է իրավաբանական անձը, կամ այն նպատակին հասնելու կապակցությամբ, որի համար նա ստեղծվել է:

2) դատարանի կողմից իրավաբանական անձի գրանցումը անվավեր ճանաչելու դեպքում ՝ կապված այն ստեղծելու ժամանակ թուլ տված օրենքի խախտումների հետ:

3. Իրավաբանական անձը լուծարվում է նաև սնանկության հետևանքով:

Ֆիզիկական անձ

Ֆիզիկական անձ են հանդիսանում բոլոր մարդիկ։ Իրավունքի տեսանկյունից ֆիզիկական անձինք կարող են ունենալ մի քանի կարգավիճակ՝

 1. Քաղաքացիություն ունեցող,
 2. Քաղաքացիություն չունեցող,
 3. Օտարերկրյա քաղաքացիներ,
 4. Երկքաղաքացիներ։

Ֆիզիկական անձանց նման տարաբաժանումը կայանում է նրանում, որ քաղաքացիություն ունեցող ֆիզիկական անձինք միայն կարող են ընրտել և ընտրվել Հայաստանի պետական պաշտոններում, պետությունն է ստանձնում նրա պաշտպանությունը, որտեղ էլ որ նա լինի։ Մնացած բոլոր իրավունքներով և պարտականություններով նրանք հավասար են։

Ֆիզիկական անձինք ի ծնե իրավունակ են։ 18 տարեկանից սկսած ձեռք են բերում նաև լրիվ գործունակություն։

Рубрика: Պատմություն

Քաղաքացու օր

Հայաստանի Հանրապետությունում նշանակվել է Քաղաքացու օր, որը նշվում է յուրաքանչյուր տարվա ապրիլի վերջին շաբաթ օրը: Այս օրը նշելը պայմանավրված է 2018թվականին կատարված փոփոխությունների հետ և միանշանակ թավշյա հեղափոխության հետ:

Рубрика: Без рубрики

Բույսերի և կենդանիների սելեկցիա

Սելեկցիան գիտություն է, որը զբաղվում է տարբեր օրգանիզմների բնության մեջ գոյություն ունեցող տեսակների բարելավմամբ և կենդանիների նոր ցեղատեսակների, բույսերի նոր սորտերի և բակտերիաների նոր շտամների ստեղծմամբ։
Սելեկցիան մշակում է բույսերի և կենդանիների ժառանգական հատկանիշների վրա ներգորխելու եղանակներ՝ մարդու համար այն անհրաժեշտ ուղղությամբ փոփոխելու նպատակով։
Սելեկցիան բուսական և կենդանական աշխարհի էվոլյուցիայի ձևերից է և ենթարկվում է նույն օրենքներին, ինչ տեսակների էվոլյուցիան բնության մեջ, բայց բնական ընտրությունը, մասնակիորեն, այստեղ փոխարինվել է արհեստականով։ Սելեկցիան մեծ դեր ունի բնակչությանը պարենամթերքով ապահովելու գործում։

Սելեկցիայի հանդիպող օրինակներ

 • Արհեստական փոշոտում
 • Բույսերի սելեկցիա
  Բույսերի սելեկցիան տարվում է բերքատվության բարձրացման, որակի լավացման, հիվանդությունների և վնասատուների նկատմամբ կայուն, ցրտադիմացկուն, երաշտադիմացկուն սորտերի, իսկ անասնաբուծության մեջ՝ մթերատվության և արտադրանքի որակի, պտղաբերության, մորթու գույնի, տեղական պայմաններին հարմարած ցեղերի ստեղծման ուղղությամբ։ Ակնառու են սելեկցիայի արդյունքներն անասնաբուծության մեջ։
 • Կենդանիների սելեկցիա
  Կենդանիների սելեկցիան բարելավում է կենդանիների նոր ցեղատեսկները:
Рубрика: Գրականություն

Խուլիո Կորտասար: Փոքրիկ դրախտ

20083139222_ed6883345c_b

Երջանկության ձևերը շատ են տարբեր: Գեներալ Օրանգուի ղեկավարած երկրի բնակիչները երջանիկ են այն օրվանից, երբ նրանց արյան մեջ ընկան ոսկե ձկնիկները: Ու պետք չէ զարմանալ դրանից: Քիչ կոպիտ՝ այդ ձկնիկերը ոսկե չեն, այլ ընդամենը` ոսկեգույն, սակայն բավական է տեսնել, թե ինչպես են փայլում ու ինչ կայտառ են, և դու ուզում ես ունենալ նրանցից: Իշխանությունն անմիջապես հասկացավ սա, երբ ինչ – որ մի բնագետ որսաց առաջին ձկնիկներին, ու սկսեցին արագորեն բազմացնել դրանց բարենպաստ պայմաններում: Մասնագետներին հայտնի «Z 8» ոսկե ձկնիկը չափազանց փոքր է. պատկերացրեք հավը ճանճի չափերով, ոսկե ձկնիկը այդ հավի մեծության է:

Ուստի, երբ լրանում է երկրի բնակիչների տասնութ տարին, առանց դժվարության ներարկում են ձկնիկները նրանց արյան մեջ. նշված տարիքը ու ներարկման գործողությունը սահմանված են օրենքով: Բոլոր երիտասարդներն ու աղջիկներն անհամբերությամբ սպասում են օրվան, թե երբ կմտնեն այդ հատուկ բժշկական կենտրոններից մեկը, ուր նրանք գալիս են իրենց ընտանիքների ուղեկցությամբ ու ձեռքի երակներին միացնում են փողակը, որը միաժամանակ թափանցիկ երակի մի մասն է` լի ֆիզիոլոգիական լուծույթով, որտեղ հետո բաց են թողնում քսան ոսկե ձկնիկներ: Երջանիկը ու նրա ընտանիքը վայելում են ոսկե ձկնիկների խաղերը անոթի մեջ, մինչև որ նրանք, մեկը մյուսի հետևից, արդեն անշարժ, ու թվում է՝ վախեցած, լույսի փոքրիկ ցոլքերով մտնում են երակի մեջ: Կես ժամում քաղաքացին ստանում է ոսկե ձկնիկների մի ամբողջ վտառ, ապա հեռանում՝ հանդիսավորությամբ նշելու իրեն հասած երջանկությունը: Ուշադիր լինելու դեպքում կտեսնենք, որ երկրի բնակիչները երջանիկ են առավելապես երևակայության շնորհիվ, քան իրականության հետ ուղղակի շփման: Ոսկե ձկնիկներին ներարկելուց հետո տեսնելը արդեն հնարավոր չէ, ամեն ոք գիտի` նրանք անդադար անցնում են երակների ու զարկերակների հսկա ծառով ու յուրաքանչյուրին վերջին րոպեներին քնից առաջ թվում է, թե իր փակված կոպերի բաժակներում երևում ու անհետանում են այդ շողարձակող կայծերը, որոնք առանձնանում են իրենց փայլով՝ գետերի ու գետակների կարմիր ֆոնին, որոնցով շարժվում են նրանք:
Հատուկ հուզմունք է առաջացնում միտքը, թե քսան ոսկե ձկնիկները նույն պահին սկսում են բազմանալ: Սա է պատճառը, որ երկրի բնակիչը պատկերացնում է նրանց` փայլուն ու անթիվ՝ մարմնի տարբեր մասերում. ինչպես են դրանք սպրդում գլուխ, ինչպես են հոսում դեպի մատների ծայրերը, ինչպես են կուտակվում կոնքային մեծ զարկերակներում, լծային արյունադարձ երակներում կամ անհավանական ճկունությամբ թափանցում մարմնի ամենաթաքուն անկյունները: Ներքին այդ հայացքի ամենամեծ ուրախությունն ապահովում է ոսկե ձկնիկների փուլային անցումը սրտով, ուր թեք ոլորաններ են, լճակներ, սրընթաց հոսանքներ` հարմար խաղերի ու շփման համար: Այս մեծ ու աղմկոտ նավահանգստում ծանոթանում են ոսկե ձկնիկները, ընտրում զույգեր, միավորում ճակատագրերը: Պատանին կամ պարմանուհին սիրահարվում են՝ համոզված, թե տղայի (կամ աղջկա) սրտում նույնպես մի ոսկե ձկնիկ գտավ իր զույգին: Մի քանիսը նույնիսկ խուտուտ հիշեցնող զգացումը բացատրում են համապատասխան վայրերում ոսկե ձկնիկների զուգավորմամբ: Կյանքի գլխավոր ռիթմերը արտաքնապես համընկնում են նույն ռիթմերին` արդեն նրանց ներսում. ուստի՝հնարավո՞ր է առավել ներդաշնակ երջանկություն: Պատկերը մռայլում է սոսկ հանգամանքը, թե երբեմն – երբեմն ոսկե ձկնիկներից որևէ մեկը մեռնում է: Ու թեպետ ապրում են երկար, սակայն օրերից մի օր, մեռնողի մարմինը` արյան հմայական շարժումներով, ի վերջո, խցանում է անցումը զարկերակից երակ – երակից որևէ անոթ: Երկրի բնակիչներին հայտնի են ախտանիշները, որոնք նաև շատ պարզ են. դժվարանում է շնչելը, ու երբեմն պտտվում է գլուխը: Եթե զգում է սույն երևույթը, ուրեմն անմիջապես հանում են ներարկման սրվակը. որը պահում են տանը՝ նման դեպքերի համար: Մեռած ձկնիկը սրվակի պարունակությունից հաշված րոպեների ընթացքում ներծծվում է, ու նորից կարգավորվում է արյան շրջանառությունը: Յուրաքանչյուրին պաշտոնապես թույլատրված է օգտագործել ամիսը երեք սրվակ` հաշվի առնելով հանգամանքը, թե ոսկե ձկնիկները բազմանում են արագ, ու ժամանակի ընթացքում նրանց մահերի քանակը նույնպես աճում է: Գեներալ Օրանգուի իշխանությունը սրվակի արժեքը սահմանել է քսան դոլլար, որը տարվա ընթացքում երկրին մի քանի միլիոն եկամուտ է բերում: Եթե արտասահմանցի դիտորդները որակում են սույնը որպես ծանր հարկ, ուրեմն երկրի բնակիչները բողոքում են, քանի որ յուրաքանչյուր սրվակ վերադարձնում է նրանց երջանկությունը, իսկ երջանկության համար վճարելը միանգամայն արդարացի է: Աղքատ ընտանիքների մասին խորհելիս (ինչը հաճախ է պատահում), իշխանությունը հնարավորություն է ընձեռում նրանց ձեռք բերել սրվակները ապառիկով՝ բռնագանձելով կրկնակի, ինչը լիովին տրամաբանական է: Եթե վերոնշյալ հարմարավետ պայմաններից հետո էլ ինչ – որ մեկը մնում է առանց սրվակների, ուրեմն դիմում է գերհաջողակ սև շուկային, որին իշխանությունը թույլատրում է ծաղկել` ըմբռնելով մարդկանց կարիքները ու ցանկանալով օգնել նրանց՝ հանուն ժողովրդի ու մի քանի գնդապետների բարօրության: Ի վերջոի՞նչ նշանակություն ունի աղքատությունըերբ հայտնի էոր բոլորն ունեն ոսկե ձկնիկներու ոսկե ձկնիկներ կստանան բոլոր սերունդները, ու կրկին ու կրկին կլինեն տոնակատարություններ, կլինեն պարեր, կլինեն երգեր:

Առաջադրանք:

Կարդա պատմվածքը, վերլուծիր:

Ինձ պատմվածը շատ տարորինակ թվաց: Պատմության մեջ ներկայացվում է, թե երկրի երիտասարդներին ինչպես են ներարկում ոսկե ձկնիկներին իրենց երակների մեջ, իսկ մարդիկ այդ ոսկե ձկնիկներին ընդունում են ինչպես շատ կարևոր հատկանիշ ու շատ կարևորություն են տալիս նրանց, նույնիսկ ոսկե ձկնիկներին ստանալուց հետո տոնախմբություններ են կազմակերպում: Մարկանց երևակայությունները պատմում են նրա մասին՝ թե ինչպես են ոսկե ձկնիները իրենց օրգանիզմում շփվում միմյանց հետ, զույգեր կազմում, բայց ի վերջո, ինչպես բոլոր պատմությունները, երևակայությունները ու իրադարձությունները ոսկե ձկնիկները նույնպես վերջ են ունենում, քանի որ նրանք էլ ժամանակի ընթացքում մահանում են:


Ինչո՞ւ է ստեղծագործությունը  վերնագրված «Փոքրիկ դրախտ»:

Քանի որ մարդիկ կարծում են, որ ձկնիկները իրենց երակներում ընտանիքներ կազմում: Դե իմ կարծիքով հենց ընտանիքն էլ համեմատվում է դրախտի հետ:


Պատմիր քո փոքրիկ դրախտի մասին:

Ես իմ փոքրիկ դրախտն եմ համարում իմ ընտանիքը և հարազատների, ընկերների շրջապատը, քանի որ իրենց հետ ինձ հանգիստ ու երջանիկ եմ զգում:

Рубрика: Կենսաբանություն

Հետազոտական աշխատանք. Հոգեկան խանգարումներ:

Հոգեկան խանգարումներն հայտնի են հին ժամանակներից, հնում մարդիկ պնդում էին, որ ձայներ են լսում, տարօրինակ տեսիլքներ են տեսնում և այլն: Սակայն բժշկությունը այն ժամանակ հնարավորություն չի ունեցել պարզելու, թե ինչ է դա նշանակում: Առողջ մարդը տարբերվում է հոգեկան հիվանդություններ ունեցող մարդկանցից նրանով՝ , որ նրանք կարողանում են արտահայտել իրենց զգացմունքները, իրենց անվտանգ են զգում մարդկանց միջավայրում և այլն: Տվյալ պահին աշխարհում հոգեկան խանգարումներով տառապում է շուրջ 500միլիոն մարդ:

Կներկայացնեմ հոգեկան խանգարումնեից ՝ շիզոֆրենիա հիվանդությունը:

Շիզոֆրենիա Շիզոֆրենիան ուղեղի աշխատանքի խրոնիկական հիվանդություն է, որով տառապում է շուրջ 20միլիոն մարդ: Հիմնականում հիվանդությունը ի հայտ է գալիս 13տարեկանից: Շիզեֆրենիա հիվանդությունը բացահայտել է Էյգեն Բլեյերը 1908թվականին, նա էլ բացահայտել է շիզոֆրենիայի 4ախտանիշները, երենք են՝

 • Աֆֆեկտ — հոգեկան վիչակը, որի ժամանակ մարդը կատարում է կտրուկ շարժումներ ու շատ ագրեսիվ է լինում:
 • Աուտիզմ — մարդը չի կարողանում հանգիստ շփվել մարդկանց հետ:
 • Ասոցիացիա — մարդը չի կարողանում տարբերել մարդկանց, հարազատներին:
 • Երկիմաստություն — մարդը նույն իրավիճակում տարբեր ձևով է արձագանքում:

Հիվանդին փոքր տարիքից կարելի է տարբերել որոշ ախտանիշներով: Երեխան չափից շատ հանգիստ է ու վախենում է անցանոթ վայրերից, իրերից: Հետո հիվանդը սկսում է ստեղծել իր մտքում իրեն դուրեկան կյանքը, այսինքն առաջ են գալիս հալյուցինացիաները: Որից հետո երեխան ամբողջովին կտրվում է աշխարհից ու սկսում է խոսել անիմաստ թեմաներից ոթ տարորինակ բաներ անել:

Մի գավաթ անդորր 65- Շիզոֆրենիա - Pars Today